Fladekompostering 1. forsøg sept.-okt. 2016 : Hvidløgsbedet

Fladekompostering er en metode som kræver at man udvælger et styk jord med en levende grøn afgrøde (Det udvalgte styk vil senere blive såbedet for den næste afgrøde). Dette er… read more →