3-årig planteforsøg afsluttes

3-årig planteforsøg med fermenterede planteekstrakter afsluttes pga. ressourcemangel.

Forsøget udføres som et feltforsøg (se mere her)

Forsøget er afsluttet før tid. Jeg har desværre måttet indse at jeg ikke har ressourcerne til at udføre den kvalitativt tilfredsstillende. Jeg er løbende blevet opmærksom på de mange usikkerheder som er en del at et feltforsøg. Disse usikkerheder kræver et langt større antal bede, hvis resultatten skal afspejle et bestemt forhold.
Ærgerligt, men ikke forgæves. Dette har været en meget lærerig oplevelse.

Selve forsøgsstykket dyrkes i år med Amager Hvidkål i et samarbejde med foreningen Frøsamlerne (se mere her).