Bio-indikatorplanter

(side under opbygning)

Storkronet ærenspris (Veronica persica)

Havens ukrudt, en uundværlig hjælper

Skulle man tælle de mange frø som ligger gemt i 1 m2 jord, vil tallet komme op på mellem 2000 og 4000 frø. Nogle af disse frø har ligget i jorden i lang tid, 100 år måske, måske endda længere. De venter, venter på de rigtige forhold som kan vække dem af deres dvale.
Disse forhold er egentligt gældende for alle planter men her vil vi primært se på de spontane vildt voksende planter, dem vi, i dagligsprog, kalder for ukrudt.
At disse frø venter på de rette forhold i en tilstand som kaldes frødvale, er et fysiologisk fænomen, det vil sige: det er ikke din nabos skyld at der vokser tidsler i din have, men din jords beskaffenhed, den behandling den blev udsat for og vejrforholdene.
Det er disse forhold som bestemmer din jords nuværende tilstand og afgøre hvilke frø vækkes af dvalen og får en vellykket spiring.
Og hver planteart har sine specifikke krav.

Din ukrudt fortæller om din jords tilstand.

At kende det specifikke miljø, som er afgørende for ophævelse af frødvalen er vigtig viden. Det kan give vigtige oplysninger om den jord planten vokser i. Det kunne være pH-værdien, indholdet af kvælstof, af organisk materiale, m.fl.

En planteart er ikke nok

For at få en præcis viden om ens jords tilstand ved at se på de vildt voksende planter, skal der flere planterarter til (Det vil være yderst sjældent at der kun vokser en planteart et afgrænset sted). Af samme årsag skal der et vist antal eksemplar af samme plante før det får en indikatorværdi.
De parametre som den ene plante oplyser os om, skal bekræftes, med variationer, af de andre vilde planter voksende samme sted.
Disse planter vil som regel være planter med lignende miljøkrav til voksestedet, og der vil tegne sig et billedet af det stykke jords nuværende tilstand og forsyne os med vigtige informationer.
Derfor betegnelsen bio-indikatorplanter

Gerard Ducerf

Meget af den viden som forfattes på denne side er inspireret af franskmanden Gerard Ducerf, som har arbejdet med emnet i over 30 år og forfatter til det 3 bind store værk:
L’encyclopedie des Plantes bio-indicatrices

Udover Encyklopedien, har han udarbejdet et Arbejdshæfte med de mest almindelige planter (ca. 900 planter med latinsk navn), en kort beskrivelse af de indikative parametre for ophævelse af dvalen og et feltregistreringsark til den videre analyse.
Med Gerard Ducerfs tilladelse har jeg oversat beskrivelsen og registreringsarken.
Planternes latinske navn (De latinske navne er sikkerheden for at vi taler om den samme plante), samt disse 2 dokumenter gør det muligt at anvende arbejdshæftet som et pålideligt, let tilgængeligt og her og nu redskab til at undersøge ens jords tilstand. (mere om registreringsmetoden her)

Arbejdshæfte om vilkår for bio-indikatorplanternes ophævelse af dvaletilstand (min oversættelse)