Biochar på den nemme måde

Kort om biochar

Biochar er trækul som “udvikles” til “bio-kul”.  Trækuls struktur, dens porøsitet, de mange mikroskopiske lag gør det velegnet som “habitat” for jordens mange mikroorganismer og til at holde på næringsstoffer og vand. Derfor anvendes det som et middel til jordforbedring.
Biochar er et stabilt fast stof, rig på kulstof som kan forblive i jord i mange år.
Som de fleste trækul fremstilles biochar via pyrolyse.
(mere om biochar her)

Den nemme måde

Slår man “fremstilling af biochar” på nettet, finder man frem til mange forskellige metoder. Jeg ville finde en metode som var nem at praktisere og som jeg kunne bruge med de værktøj jeg har adgang til. Jeg fandt følgende metode. Jeg har brugt den et par gange nu og er meget tilfreds med dens enkelhed (se den her)

Pyrolyseprocessen

Definition: “Pyrolyse (græsk pyr “ild” og lysis “spalte”) er en kemisk spaltning af et materiale ved hjælp af varme, uden tilførsel af ilt -” Kilde: Wikipedia.

Det afgørende er at få så meget af forbrændingen til at forgå uden ilt. I dette tilfælde her, hvor der arbejdes med åbent ild, handler det om at blive ved med at fodre bålet ligeså snart der ses hvidt aske på de enkelte stykker. Efterhånden bliver temperaturen i bunden af hullet meget høj og uden forsat tilførsel af ilt. Når det ønskede mængde af trækul er nået, slukkes bålet med en våd sæk og hullet dækkes igen med jord. Hullet åbnes op igen dagen efter.

Biochar skal knuses

Inden biochar kan anvendes i haven skal den knuses. Det kan gøres i en jernspand eller anden lignende med en hjemmeslavet brolæggerjomfru.
At knuse trækul støver meget, tag maske på, gør det udenfor og vælg en dag hvor det ikke blæser :).

Biochar i haven

Podning
At biochar er god som habitat og næringsopbevaring betyder, at inden den kan blandes forsigtigt i det øverste lag jord, skal podes med næring og mikroorganismer i 1-3 uger afhængigt af temperaturen (en uge om sommer).
Fermenteret brændenældeekstrakt eller EM er velegnet til dette formål. Blandingsforholdet er 1/20.
Har man ikke adgang til det, kan en blanding af nyslået græs, friske brændenælder tilsat lidt dyremøg gør det til det samme.
Biochar skal tilføres så meget podevæske at det føles vådt dog uden af der ses vand i bund af beholderen.
Det tildækkes og holdes mørkt under podingsperioden.

Hvor meget?
Søger man på nettet på “hvor meget”, findes der vidt forskellige svar på det. Det afhænger bl.a. af ens jord, men også af hvor fint det lykkedes at knuse det.
Der er ikke andet end at prøve 🙂

Husk et kontrol sted, dvs. du behandler mindst 2 steder (helst4) en med og en uden biochar.
Kan du aflæse en forskel, skulle der mere til, eller?

Supplerende links

https://www.wikiwand.com/en/Biochar
http://biocharfarms.org/about_biochar/
https://www.biochar-international.org/wp-content/uploads/2018/04/IBI_Biochar_Application.pdf