Fladekompostering af forafgrøde

Artiklen i bladet Praktisk Økologi 2 / 2020 (pdf fil)
PØ_02_2020_Fladekomposteringafforafgrøde