Kartoffelhøsten 2019 – det 3 årige forsøg

Den 28. august høstes kartoflerne.

Registrering

De 2 midterste metre af den midterste række i hvert bed registreres, dvs. fotograferes og vejes.

De 4 A-bede modtager de fermenterede planteekstrakter.
De 4 B-bede modtager IKKE de fermenterede planteekstrakter

Placering af bedene (Random)

A2   B3    A1    B2
A4   B1    B4   A3

Kommentarer

Der er mange muligheder, afvejning af kartoflerne kan vurderes på.

Den meste oplagt er at lægge de 4 A-bede sammen og de 4 B-bede sammen.
Det giver et samle vægt: A= 9,685 kg og B=6,895 kg.

Det vil være nemt at konkludere at de bede som modtager planteekstrakter giver et større udbytte.
Så enkelt er det dog ikke.

Usikkerheder

  • Ser vi på B3, kunne der tænkes at et eller flere kartofler kom aldrig til at spire i denne række, af hvilke årsager er ikke til at sige.
  • Hvorfor A2 har så stor en overvægt er heller ikke til at sige.
  • I de kartofler jeg samlede kunne jeg se at konstellationen af halm og kartofler, var højt værdsat af mus eller andet gnaver, med en uundgåelig påvirkning af registreringen til følge.
  • Selve formen og størrelsen af kartoflerne udviser hellere ikke en tydelig forskel om de er fra A eller B.

Konklusion

Den samlede høst på de 8 bede (ca.50 m2) blev på 110 kg +- 5 kg. Et meget pænt resultat. Det giver 220 hkg. per ha. Ikke noget at klage over.

Mine forventninger om at kunne aflæse en forskel, om et bed får ekstrakter eller ej, har aldrig været høje, hvad angår det første år. Mine forventninger ligger i de 2 kommende år.
Denne første høst er, trods et manglende entydigt resultat, meget interessant. Den viser sig at mange udefrakommende faktorer nemt kan påvirke det færdige resultat (mus, høns, halm, vejrforholdene, de oprindelige jordforhold, m.fl.).

Formålet med forsøget er også at måle humus indholdet. Af økonomisk grund vil jeg vente til forsøget afsluttes.
I mellemtiden vil jeg registrere fremkomsten af de spontane vilde voksende planter på stykket og bruge dem som bio-indikatorplanter, dvs. som et jordanalysevæktøj til at registrere en eventuel forskel på A og B bedene

A1, vægt: 1,990 kg

A2, vægt: 3,365 kg

A3, vægt: 2,105 kg

A4, vægt: 2,225 kg

B1, vægt: 1,980 kg

B2, vægt: 2,115 kg

B3, vægt: 0,875 kg

B4, vægt: 1,925 kg