Kompost-te, 1. forsøg. Sept.2017

Ideen med kompost-teen er at lave en koncentreret udtræk af en god kompost. Det handler om at give de mikroorganismer, som er tilstede i komposten, optimale betingelser for at formere sig (en bakterie kan blive til 2 millioner på et døgn :)) og udbringe dem på jorden umiddelbart efter.
Der vil kompost-teen være med til at øge omsætningen af de organiske næringsstoffer som er tilstede i jorden og således forbedre planternes vækstmuligheder.

Fremstilling :

Dette er mit første forsøg med kompost-te., og langt de fleste oplysninger, samt inspirationen til opskriften, har jeg hentet fra Martin Becks projekt : “Jordforbedring med kompost fra flere kilder”.

Her er den opskrift jeg brugte :

  • 30 ml  “god” kompost. Med en god kompost mener jeg en moden kompost, dog ikke så moden at ormene har forladt den (se komposttesten).
  • 6 l regnvand
  • 12 g økologisk sukkerrørsmelasse
  • et drys havsalt

Af udstyr skal der bruges :

  • en lille akvariepumpe (kompost-teen skal tilføres luft (ilt) under hele processen)
  • En plastik spand
  • En varmledning eller andet, som kan sikre en stabil temperatur på 25 grader (+/- 3 grader) under hele processen.

Melassen røres i lidt af det regnvand som er varmet let op for at gøre det nemmere at opløse den i vandet.
Komposten røres i når temperaturen er på de ca. 25 grader.
Pumpen startes og temperaturen holdes stabilt i ca. 36 timer.
Umiddelbart efter, sis kompost-teen. Den fortyndes 1:10 med regnvand og sprøjtes på jorden (se fladkompostering) eller på afgrøder (dog med den begrænsning at der ikke sprøjtes på afgrøder som skal høstes inden der er gået 90 dage, af hygiejniske grunde).

Effekt ?

Det kan være svært at se om kompost-teen overhovedet har en virkning. Her er vi tilbage til den kompleksitet jeg omtaler i præsentation af “Mit Havelaboratorium” (se Om), en kompleksitet som kræver tålmodighed, iagttagelser og ikke mindst refleksioner.

Jeg har fundet et andet spændende sted med en kompost-te opskrift. Der bliver der stillet mere præcise krav til komposten, bl.a. om dens indhold af mikroorganismer. Men for at dette kan lade sig gøre, kræver det adgang til en mikroskop og at man er i stand til at bruge den. Det må blive mit næste vinterprojekt :). Her er adressen : http://www.soilfoodweb.com/Compost_Tea_Recipe.html

Kompost

Kompost, halvt-omsat

Akvariepumpe (luftbobler)

Spand med tappehane

Den færdige kompost-te