Naturlige planteekstrakter – Hvorfor al det arbejde ?

Fordi det, i sidste ende, gerne skulle kunne “betale” sig.

Når jeg her skriver om planteekstrakter, handler det ikke så meget om at lave plantegødning, dvs. tilføre koncentreret næring til planter, men mere om at skabe et biostimulerende miljø for planterne.

Helhedssyn

Udgangspunket for mit arbejde med planteekstrakter og med kompost er en erkendelse af at jeg, når jeg vælger at dyrke bestemte planter, bestemte steder, skaber et “kunstigt” miljø.
Dette kunstige miljø stiller store krav til den måde jeg dyrker disse planter på.
Jeg kan også spørge : hvor meget ved jeg/vi om den store kompleksitet af faktorer og deres indbyrdes relationer som en plante er et resultat af ?

Sygdomme og skadedyr

Netop fordi der er så meget jeg ikke ved, har jeg valgt, når en plante angribes eller mistrives, ikke at se det udelukkende som et problem eller en udfordring, men mere som en oplysning : Hvad kan jeg lære af det, hvori ligger ubalancen, er der for meget eller for lidt af noget, er der et dårligt naboskab, eller …. ?
Derfor er mit mål ikke at udradere angriberen men holde den ned indtil problemet er løst og planten igen er stærk, for så vil angriberen finde et andet sted at være.
Angriberen er en del af et økosystem og den kan fortælle mig noget vigtigt.

Jordfrugtbarhed

Det centrale for dette arbejde er at forbedre frugtbarheden i jorden, i den tro at en frugtbar jord i langt højere grad er selv revitaliserende, dvs. at en frugtbar jord indeholder tilstrækkeligt med mikro- og makroorganismer, at dens struktur (humus indhold) er af en sådan beskaffenhed, at den sikrer planter og dyrelivet den nødvendige adgang til ilt, vand og næring og dette med et minimum af ressourcer.

Bionedbrydelige

I modsætning til langt de fleste kemiske pesticider og insekticider (syntetiske molekyler), er alle de naturlige planteekstrakter bionedbrydelige. Det betyder at de molekyler de består af, vil ikke kunne findes i grundvandet om 10, 20 eller 50 år. Deres molekylestruktur vil blive genkendt af de mikroorganismer, hvis rolle er at nedbryde organisk materie og hermed vil de igen indgå som atomer, der hvor behovet er. Det betyder også at de ikke kan blive et udgangspunkt for mutationer (med krav om nye kemiske midler, nye syntetiske molekyler, osv.) som syntetiske molekyler ofte bliver.

Biostimulerende

Planteekstrakter er mangfoldige, deres virkning ligeså. De kan virke  som pesticider, insekticider eller biostimulerende og immunforsvar styrkende. Det er den sidste gruppe : de biostimulerende, immunforsvar styrkende, denne hjemmeside handler mest om på nuværende tidspunkt, netop fordi det er dem som har den største indvirkning på frugtbarheden i jorden.
I denne gruppe hører primært de fermenterede planteekstrakter, såsom : brændenælde-, kulsukker-, bregnevand, m.fl.
(Brændenældevandets effekt er veldokumenterede i bla.a Rolf Petersons afhandling (se anmeldelsen her ) som kan anskaffes i sin helhed via de danske biblioteker, )

Billig og nem fremstilling

– De fleste planter til planteekstrakter vokser vildt.
– Udstyret til fremstillingen er yderst primitivt og kan anskaffes for få penge
– Selve fremstillingen er også ganske enkel (se her)
(Ønsker man en mere objektiv tilgang til fremstillingen, vil jeg anbefale at man anskaffer sig noget måleudstyr : Temp., pH, Ledningsevne, Redox).

Hvordan virker de fermenterede planteekstrakter ?

De fleste plantesygdomme,  skadedyrsangreb og mistrivsel skyldes en over-oxidering og/eller en over-spænding i planten eller i jorden, egenligt de samme forhold som gælder for os mennesker.

En fermenterede planteekstrakt udført som anaerobe fermentering som beskrevet her virker :

  • Forebyggende : den fermenterende planteekstrakt virker forebyggende i kraft af sit stort indhold af antioxidanter og mikroorganismer. Begge gør at planterne langt bedre kan udnytte de næringsstoffer som findes til deres rådighed.
  • Genopbyggende : de samme egenskaber gør sig gældende her. Planten har været udsat for et angreb og har været nød til at bruge mange ressourcer i sit forsvar. Angriberen er blevet genkendt (med mindre at der tales her om syntetisk kemisk gift) og besejret, evt. ved at fjerne stressårsagen (vandmangel f.eks.) eller vha. en naturlig pesticid (lusangreb). Nu tilføres planten en NPE (naturlig planteekstrakt) som hjælp til at komme sig over anstrengelserne. ( i denne forbindelse kan jeg stærkt anbefale følgende bog “Grøn er vor jord” af Paul Neergaard, velskrevet beskrivelser af planternes indre verden).
  • Stimulerende : De forskellige planteekstrakter kan også kombineres, f.eks brændenælder, kulsukker. Tilsammen dækker de en anden sammensætning af mineraler som egner sig bedre til bestemte afgrøder, ved forskellige stadier i plantens vækst.

Hvordan og hvor meget ?

Den fermenterede planteekstrakt sprøjtes på bladene eller på jorden, dvs. at der bruges kun ganske små mængder. Forbrug per ha. er 5 l ekstrakt som må fortyndes fra 10 til maks. 20 gange, dvs. højst 100 liter/ha.
Omregnet til køkkenhavestørrelse (ca. 100 m2), svarer det til 50 ml ekstrakt (5-10 liter fortyndet) per gang. Dette gentages i hele væsktsæsonen med ca. 14 dages mellemrum .

 

Alt i alt vil jeg mene at det godt kan “betale” sig at investere tid og energi i fremstillingen og brugen af de naturlige planteekstrakter.

At opbygge/forbedre sin jordfrugtbarhed er et flerårige projekt.

God arbejdslyst

 

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.