Ukrudts(bekæmpelse)samarbejde

Bekæmpelse eller samarbejde?

Dette indlæg er en refleksion over begrebet ukrudt.

Ukrudt er et værdibegreb. Ingen plante er skabt som ukrudt.
Jeg/vi afgør om en plante er en ukrudtsplante eller en ædel plante. Som regel hænger det sammen med de forventninger vi har til den jord vi dyrker/plejer.
Trods ihærdige indsats, kemisk og mekanisk, og dette med katastrofale følger, er det ikke lykkedes at bekæmpe disse planter effektivt. De kommer igen og igen.
Måske er det på tid at forholde sig til dem som andet end ukrudt: et problem og aldrig en ressource.

Ukrudtsplanter: en ressource

De fleste ukrudtsplanter er planter som befinder sig tidligt i planteevolutionstrappen (se tegning). De har en veldefineret rolle som grundlæggende går ud på at forberede og forbedre jorden til de næste planter i planteevolutionstrappen.
Det kunne f.eks. være ved at ændre jordstrukturen, være vært for mikro/makro organismer og/eller hente og holde på næring.
En betydelig rolle som helt klart må være en ressource i vores dyrkningsplaner.

Ukrudt er ikke tilfældige planter

De ukrudtsplanter (her taler jeg primært om de spontane vilde voksende planter) som spirer i vores jord er ikke tilfældige planter. Disse planter-frø kan nemlig kun spire der hvor jorden har de egenskaber den har, og/eller hvis den er blevet udsat for bestemte vejrforhold eller jordbehandling.
Der findes tusindvis af frø i en kvadratmeter dyrkningsjord. De kan være op til flere hundreder år gamle. De venter og venter på, at de rette forhold er tilstede for at spire og gøre deres arbejde: at reparere og forbedre jordforholdene.

Ukrudtsplanter er informationer

Når det nu ikke er tilfældigt hvornår og hvor en ukrudtsplante spirer, betyder det at hver gang en ukrudtsplante spirer frem, er den en information om det stykke jord den vokser i.
En information som kan aflæses.
En information som fortæller os noget om den jord planten vokser i her og nu.

Ukrudtsplanter er bio-indikatorplanter.

At kunne aflæse de parametre som bestemmer hvorfor en plante spirer her og nu, betyder at vi kan se på disse planter som bio-indikatorplanter.
En franskmand Gerard Ducerf har arbejdet med emnet de sidste 30 år, udgivet et 3-binds encyklopædi om emnet og udviklet en metode til at analysere den jord de vokser i.
Du kan læse mere om det her.

Mine erfaringer.

Jeg har i det sidste år foretaget mig mange jordanalyser af vidt forskellige jordtyper.
Jeg kan ikke sige andet end: “Gerard Ducerfs analysemetode virker”
Derfor tog jeg på et 5 dags kursus i Frankrig om de bio-indikatorplanter med Gerard Ducerf som underviser.
5 vildt inspirerende dage.

Fremtidsperspektiver.

Viden og erfaringer går hånd i hånd og den ene kan ikke undvære den anden.
Derfor jo flere registreringer af “ukrudts”planter på jordstykker vi kender “historien” på (jordbehandling, tilsætning, afgrøde, vejrforhold, m.m.), jo større viden og jo mere præcise en jordanalyse.
Derfor er jeg interesseret i at komme i kontakt med dig/jer.
Vil du vide mere, ring eller skriv.

Venligst
Hervé