Ukrudt, en vej til større biodiversitet? En refleksion og et nyt forsøg.

En afgørende observation

For 2 1/2 år siden, i forbindelse med min undersøgelse af fænomenet “bioindikatorplanter” gjorde jeg følgende observation.
For at blive klogere på jordens tilstand, besluttede jeg ikke at luge i løgbedet. Jeg ville registrere hvilke, hvornår og hvor mange ukrudtsplanter dukkede op i bedet i løbet af vækstsæsonen, og sammenligne det de fortalte mig om jorden med det jeg viste om den (se mere her).
I slutning af juli, umiddelbart før høsten, var bedet fuldt ud dækket med planter. Det som overraskede mig var at løghøsten var yderst tilfredsstillende trods det voldsomme ukrudtstryk.
Dette blev start på følgende refleksion:

“Findes der tilfælde hvor ukrudt og afgrøder indgår i et symbiotisk forhold. Dvs. at deres fælles tilstedeværelse bliver til gavn for begge parter?”

Hullerne i jorden er fra de høstede løg

Ukrudt, et problem

Vi, som dyrker jorden, er som regel enige i at ukrudt er et problem. Det koster os tid og energi, plus at det stjæler næring og vand fra vores afgrøder og hermed forringer det udbyttet af vores arbejde.

Biodiversitet: en tæt relation dyr og planteliv

Den senere tids forskning har vist at mikrolivet i jorden er af større betydning for et sundt jord, og at mikrolivets diversitet er betinget af plantevækstens diversitet. Altså at der findes en tæt relation mellem biodiversiteten af mikrolivet og af plantevæksten.

Monokultur: anti-biodiversitet

Et kendetegn på alt jorddyrkning er dets fokus på monokulturen.
Hovedargumentet for monokultur er højere udbytte og mindre arbejde.

Humus og ukrudt

Mine sidste års arbejde med bioindikatorplanter har vist mig at jordens humusprocent er af afgørende betydning for hvilke planter vokser hvor. Andre observationer har også vist mig at jo bedre jord jo mindre “skadelige” ukrudtsplanter. Dvs. ingen kvikgræs, skræpper, ranunkel, m.fl.

Et nyt forsøg

I kommende sæson (2022) agter jeg igen at lade ukrudtet vokse i løgbedet som det passer det. Dog med følgende begrænsninger:
– Bedet renses for ukrudt inden udplantning af løgplanterne, og der holdes øjne med vejrforholdene i de første uger umiddelbart efter udplantningen.
– Bedet dækkes med insektnet fra 1. dag (løgminerfluen) velvidende at dette vil tilføre ekstra varm til bedet.

Hvorfor løgbedet ?

Det er “almen” viden at løg ikke ret gode til at konkurrere med ukrudt
Løg er nemme at høste, også midt imellem ukrudtsplanter
Umiddelbart efter høsten, er det nemt at fladekompostere ukrudtsfloraen og evt. så en efter- eller sen afgrøde.

Kan forsøget bruges til noget?

Mit arbejde med de bioindikatorplanter samt mine beskedne observationer bekræfter mig i at begrebet “ukrudt” er et begreb som trænger til en kraftig nuancering. Per definition er ingen plante “født” som ukrudt og derfor fortjener den at blive set som et potentiel, for i sidste ende handler det om at passe på jorden således at vi kan blive ved med at dyrke den og sikre mad til klodens voksende befolkning.
At passe på jorden betyder, og det ved vi i kraft af den voksende forskning på området, bl.a. at styrke biodiversiteten.

(Enkelt relevant link, forfatter Christine Jones, klik her)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.