Træflis er ikke bare træflis

Hvorfor bruge træflis i haven?

2 grundlæggende årsager: jordforbedre eller holde et område fri for ukrudt.
Typen af træflis er afgørende for hvilket formål bliver opfyldt.

Den rette flis til at holde områder frie for ukrudt.

Jo mere “dødt” træ som anvendes til dette formål, jo bedre. Med dødt træ mener jeg den andel af træet som ikke længere transportere væde og næring til kronen, dvs. det inderste af træet, det som bruges til tømmer eller til brænde (dødt træ er ikke råddent træ).
Dette dødt træ har et temmelig højt indhold af træstof (C) også kaldt lignin, og ser man på dets C/N forhold, ligger tallet mellem 400/1 og 750/1. Dvs. at der skal rigtig meget kvælstof (N) for at nedbryde det, når det optimale nedbrydningsforhold er 30/1.
Det vil tage en del år før det er skete og derfor er denne slags flis perfekt til at holde områder i haven ukrudtsfri. Flisen stjæler både lyset og næringen fra ukrudtet, og på den måde hæmmes det betydeligt.

For at virke optimalt skal der lægges et tykt lag på mindst 10 cm.

Den rette flis til at jordforbedre

Her taler vi om en anden slags flis, en flis som skal bestå af nye klippede grene på maks. 6 cm i diameter, og helst fra løvtræer (højst 20% fra gran/fyr).
(Den type træflis hedder på engelsk Ramial chipped wood (RCW) og på fransk Bois ramifié fragmenté (BRF))
De tynde grene i modsætning til den anden slags flis, består mest af levende væv, det væv som sikrer transporten af vand og næring til træets krone. Dvs. en type træflis fyldt med næring og mikroorganismer, som jorden glæder sig til at få fat i.
Dens C/N forhold ligger på højst 170/1. Det betyder at der skal langt mindre kvælstof til at nedbryde det. Denne træflis indeholder dog stadig en god andel ligning. Lignin er en langsom omsættelig kulstof, som er med til at danne stabilt humus, noget vi gerne vil have, for stabilt humus betyder ofte en bedre jordstruktur. Ydermere indeholder denne type træflis mange mikroorganismer, ikke mindst svampe, også noget jorden glæder sig til.

Denne type træflis kan anvendes direkte på bedene (et tyndt lag som ikke dækkes med jord) når planterne er kommet godt i vækst eller i komposten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.