Forsøgene

kulsukker og brændenælderDenne side handler om de forskellige forsøg jeg foretager mig i køkkenhaven, samt i det stykke jord jeg har lånt. Ved at klikke her kommer du til de forskellige indlæg som handler om forsøgene.

Eksperiment eller forsøg ?

Et interessant spørgsmål.
Udefra Wikipedia, er et eksperiment: “en velkontrolleret fremgangsmåde som indgår i den videnskabelige metode”.
Jeg påberåber mig ikke, at de forsøg jeg foretager mig her, har en videnskabelig værdi, men jeg vil dog tillade mig at påstå, at de har en erfaringsværdi, og som så kan være et relevant udgangspunkt for en videnskabelig undersøgelse.

At overskue kompleksiteten.

At dyrke jord, er at konfrontere sig selv med en uendelig kompleksitet.
For mig at se, uden at ville gå dybere i de mange varianter og mulige kombinationer som findes, er der to måder at forholde sig til denne kompleksitet på: Enten ved at isolere et enkelt parameter og studere den i et kunstigt miljø (f.eks laboratorie), eller ved at isolere et enkelt parameter og studere det i det naturlige komplekst miljø.
De forsøg jeg udfører her, hører til den sidste kategori.
Disse forsøgs værdi ligger i den mængde af observationer jeg registrerer og de sammenligninger jeg foretager mig når jeg udveksler erfaringer med andre jorddyrkere og når jeg møder deres jord og dens  vegetation.

Det 3-årige forsøg

Det 3-årige forsøg, jeg er i gang med, hvis formål er, om jeg kan aflæse en forskel ved at anvende fermenterede planteekstrakter, er det meste gennemført forsøg dags dato.
Til at opstille det har jeg fået hjælp af Institut for fødevarer ved Århus universitet, og der lærte jeg meget (du kan læse mere om forsøgsopstillingen her).
Men trods denne kontrollerede opstilling, har jeg allerede, i det første år, været konfronteret men den før omtalte kompleksitet. Det gør dog ikke forsøget mindre spændende, tværtimod, i hvert forsøg gemmer der sig en pædagogisk gave: utællelige nye spørgsmål som venter på nye svar.

med venlig hilsen
Hervé