Jordforbedring

varmkompost 2018

Om jordforbedring : Grundprincipper

Jordforbedring defineres her som en fælles betegnelse for de midler og metoder jeg bruger for at dyrke de afgrøder jeg ønsker. For det meste drejer det sig om grønsager, dvs. krævende planter mht. næring, jordtype, m.m..

Lær din havejord at kende.

Det er vigtigt at lære sin jord at kende.
Føles den tung (meget lerholdig, så kunne det være godt at tilføre noget grus) eller løs (det kunne tyde på det modsatte og så vil det være godt at tilføre noget ler) eller dejligt duftende af skovbund. Er den egnet til det jeg gerne vil dyrke ? Forandrer den sig ?
Det er ikke nemt at skrive om hvordan ens jord bør føles og være. Det er noget som skal mærkes. Et godt hjælpemiddel er at sammenligne ens egen jord med andres.

Løsn jorden en gang for alle.

Min køkkenhave er delt op i bede. Hvert bed er dybdegravet (2 spadestik ned, en gang for alle). Det løsner jorden og giver planterne mulighed for at søge vand og næring dybere.
Min jord er lerfattigt og haven er anlagt på toppen af en bakke. Det giver fordele op ulemper: jorden bliver aldrig pløret og tung og hellere ikke knaldhård i tørre perioder, men til gengæld drænes vandet nemt fra den.

Øg og vedligehold humusindholdet i jorden.

Humus er en vigtig bestanddel af god havejord. Humus er omsat planterester. Humus gør det nemmere for planterne at optage næring, det skaber et godt miljø for mikroorganismer, og så har det det vigtige egenskab at den er god til at holde på vandet. Men humus holder ikke evigt, den nedbrydes langsomt, og derfor skal humus i  jorden konstant vedligeholdes.

Her er 2 nemme måder :

  • Jorden må helst aldrig ligge bart. Jeg prøver altid at have en ny afgrøde på vej. Kan dette ikke lade sig gøre, sørger jeg for at jorden altid er dækket til med haveaffald, blade. tang, m.m. (det er også det som kaldes “brundække”). For at vokse, er vores afgrøder nemlig afhængige af det liv som er i jorden, fra regnorme til mikroorganismer. Holdes jorden dækket, betyder det mad og husly til dem.
  • Jeg bearbejder min jord så lidt som muligt. Når jorden er dybdegravet, behøver den kun at blive bearbejdet overfladisk med kultivatoren i de næste mange år. Bearbejder du jorden dybere, vil det skabe uro i det liv som er i jorden og det vil forsinke den nærings frigivende proces som organismerne konstant arbejder på.

Jordforbedring : metoder

Her er de metoder jeg bruger til jordforbedring :

  • Kompost : den sikrer ekstra næring og vedligeholder humusindholdet.
  • Grøngødning : honningurt, kløver, spinat, m.fl. (som 2. eller 3. afgrøde for at undgå at jorden ligger bart og for at sikre ny næring til næste års havesæson)
  • Brundække : haveaffald, samt ålegræs (en nem måde at vinterklare et bed på, dække bedet der hvor afgrøderne er blevet høstet og hvor der ikke skal ske noget før næste forår)
  • Fladekompostering: en nem måde at tilføre næring og give optimale vilkår til jordens mikroliv
  • Diverse planteekstrakter såsom fermenterede brændenælde, kompost-te m.fl. (sprøjtes på jord og/eller på planterne, tilfører næring og mikroorganismer til jorden)

se flere indlæg her…