Haven

Velkommen

Mit havelaboratorium arbejder med opbygning og vedligeholdelse af jordfrugtbarhed. Metoden er indsamling af viden, afprøvning af teknikker og løbende kontrol af de opnåede resultater.
Jeg påberåber mig ingen videnskabelighed i de analyser eller metoder jeg bruger her. Den viden jeg refererer til, er sammensat af viden fra kyndige menneskers erfaringer og deres refleksioner, af dokumenteret videnskabelig viden og af egne iagttagelser, erfaringer og refleksioner.

Jordforbedring

Jordforbedring defineres her som en fælles betegnelse for de midler og metoder jeg bruger for at dyrke de afgrøder jeg ønsker. For det meste grønsager, dvs. krævende planter mht. næring, jordtype, m.m..(læs mere)

Forsøgene

De forsøg jeg præsenterer her, har jeg selv gennemført i praksis. Enkelte er gentagne og længerevarende forsøg…(læs mere)

Bioindikatorplanter – et jordanalyseværktøj

De spontane, vildt voksende planter vi møder på den dyrkede jord, dem vi kalder ukrudt, kan være os til stor hjælp hvis vi formår at aflæse dem. (læs mere)