Naturlig erosion (udvaskning) og plantenæring

Der tales om udvaskning når regnvand, som siver igennem jord, tager lerpartikler (blandt andre partikler) med sig nedad.
Det betyder at jordens øverste lag bliver fattigere på næring og det dybere lag rigere. Udvaskningen sker primært på dyrkningsjorde hvor det øverste lag er meget udsat i perioder.
At få denne næring tilbage til de øverste lag kræver et aktivt mikro- og makroliv (regnorme, muldvarpe, m.fl) og et samarbejde med … planter.
Planten henter, via sine rødder og ved hjælp af svampe og bakterier, de mineraler og sporstoffer den har brug for.
Dybe rødder får adgang til en større palet af mineraler og sporstoffer.
Når planten dør, efterlader den næringsstoffer som modarbejder udvaskningen og som gør det nemmere for næste generation af planter.
De fleste planter vi kalder for ukrudt (se bioindikatorplanter) er planter hvis rolle er at forbedre jorden til næste generation af planter med henblik på at danne et bæredygtigt økologisk system ( I Danmark vil det dominerende system være skoven).
(Billede: rod af Alm. katost/Malva sylvestris)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.