Planteekstrakter

De hakkede brændenælder med regnvand

Planteekstrakter er en naturlig vej til at styrke, pleje og helbrede planter

Den følgende tekst er en introduktion, en appetitvækker til et vidensområde som får mere og mere opmærksomhed, idet konsekvenserne af de mange års brug af kemiske pesticider og kunstgødning i jordbrug og i de private haver bliver tydeligere for os for hvert år der går.
De beskrevne metoder og deres praktiske anvendelse er resultat af franskmanden Eric Petiots arbejde med planteekstrakter igennem 30 år og hans samarbejde med landsmanden Patrick Goater, der er planteekstraktproducent og udvikler af plejeplaner for professionelle og private.

Planteekstrakter, en gammel kendt metode

I et af de første numre af “Praktisk Økologi” (1. årg. 2 /1981) kunne man læse artiklen: “Nældevand og andre planteudtræk til plantebeskyttelse” af Troels Østergaard, hvor der står: »der findes planter, som kan styrke planterne, så de bedre kan modstå angreb af insekter og sygdomme og midler, der virker afskrækkende på insekter…« og lidt længere nede i artiklen »I øvrigt ved man heller ikke meget om, hvorfor og hvordan de forskellige midler virker….«. I en anden artikel (5. årg. /1985), kunne man læse “Nældevand virker!”, en anmeldelse af Rolf Petersons Ph.d.-afhandling om nældevand og dens virkning på planter. (Artiklerne kan rekvireres via Bibliotek.dk og kan stærkt anbefales). Begge artikler vækkede min nysgerrighed.
Som så mange andre har jeg trofast lavet brændenældevand, vandet med det, sprøjtet det på angrebne planter og brugt det som gødning med en klar fornemmelse af at det virker, men uden egentligt at vide hvorfor og hvordan. Jeg fik aldrig taget mig sammen til at lave en kontrolafgrøde, og jeg blev heller aldrig afklaret, om jeg gjorde det på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt og med de rigtige forhold. Det foregik sådan på slump. Jeg savnede seriøse anvisninger og decideret forskning med kontrollerede erfaringer om emnet. Rolfs Ph.d. bekræftede mig i at der var mere at hente i planteekstrakter end jeg umiddelbart kunne finde.

Fra brændenældegødning til fermenteret brændenældevand

Desværre så det ikke ud til, at det brændenældeeventyr, Rolf Peterson prøvede at sætte gang i, blev til noget. Jeg ledte forgæves efter nyere viden om emnet på de danske og de engelske hjemmesider uden succes – men de franske gav bonus! Jeg opdagede at franskmændene fermenterer brændenælder ikke så meget for dens gødningseffekt som for dens evne til at stimulere og styrke plantens immunforsvar og til jordforbedring. Det blev årsagen til, at jeg tog på kursus i Frankrig.

»Les plantes pour soigner les plantes«

“Planter til at pleje og helbrede planter” er overskriften på et tredages kursus, jeg deltog i i juni 2018 i Frankrig. Et koncentreret kursus om planteterapi for planter. Kurset blev holdt af Eric Petiot på hans ejendom – et smukt sted ved foden af de franske Jurabjerge. Eric Petiot er planteskolegartner og arborist, han har studeret plantebiologi og biokemi og har arbejdet med planteekstrakter og deres anvendelse i over 30 år og er forfatter til flere bøger om emnet. De metoder, vi blev præsenteret for, er erfaringsbaserede og under løbende udvikling via et bredt netværk af forskere og praktikere.
På kurset gennemgik vi blandt andet følgende emner:
• Vandets cyklus (fra regnvand til grundvand)
• Skadedyr (hvilke? hvorfor angriber de?)
• Planten (celleopbygning, cyklus, forsvarsstrategier)
• Indsamling af planter (steder, tidspunkter, opbevaring)
• Planteekstrakter (metoder, for- dele, kvalitetskontrol)

Vi var 18 deltagere på kurset, hvoraf én var planteekstraktproducent, og 14 var professionelle indenfor jordbrug (plante-, frugt-, bær- og vinavl og gartneri – 10 økologer og 4 konventionelle). Overtallet af professionelle overraskede mig. Jeg troede, at anvendelsen af planteekstrakter kun var en lille niche indenfor det giftfri jordbrug, som jeg mener, det forholder sig her i Danmark, men åbenbart ikke! Jeg fik senere at vide, at Eric Petiot holder kurser og foredrag på landbrugsskoler og i landbrugsforeninger for omtrent 1.100 professionelle om året, og at interessen er stærkt voksende. Det afspejler sig også i den voksende produktion af de fermenterede plante- ekstrakter, som er de primære ekstrakter til forebyggelse. Der findes i dag producenter i Frankrig med en produktion på op til 500.000 l per år, og set i lyset af at der kun skal anvendes 5 l per hektar per gang, er det mængder, der rækker langt.

Planteekstrakter – Forebyggelse frem for helbredelse.

På kurset blev det kraftigt påpeget, at hovedbetingelsen for sunde og vel- smagende afgrøder er opbygning og vedligeholdelse af en frugtbar jord, og at en vedvarende jordfrugtbarhed er afhængig af en skånsom jordbehandling, en rig mikro- og makrofauna og en tilstrækkelig tilførsel af organisk materiale. Planteekstrakter kan kun støtte op om denne proces.

Planteekstrakter opdeles i tre hovedgrupper:

• de forebyggende (styrker og beskytter planten, jordforbedrer). I denne gruppe hører flere af de fermenterede planteekstrakter: brændenælder, kulsukker og bregne, samt afkog af padderok

• de afvisende (gør omgivelserne mindre attraktive for skadevoldere som insekter og svampe). I denne gruppe hører afkog/udtræk af planter som: hvidløg, oregano, timian, vintersar,

• de bekæmpende (insekticiderne). I denne gruppe hører primært æteriske olier af planter som nellike, røllike, oregano og udtræk af hvidløg.

Praktisk anvendelse

Naturlige planteekstrakter er levende viden om planteterapi, som løbende opdateres gennem observationer, registreringer, vurderinger og samtaler. Denne viden danner baggrund for udviklingen af mere præcise opskrifter og for udarbejdelsen af plejeplaner/strategier om hvilke ekstrakter der skal anvendes, hvornår. Det sidste er den franske planteekstraktproducent Patrick Goaters fortjeneste. De sidste seks år har han hvert år, på baggrund af sine kunders tilbagemeldinger, udgivet opdaterede plejeplaner til private og professionelle i forebyggelse og pleje af afgrøder og bekæmpelse, hvis der er omfattende skadedyrsangreb. Efter kurset hos Eric Petiot, som mest var af teoretisk karakter, besøgte jeg Patrick Goater for at tilføre min viden mere praksis.

Fremstillingsmetoder

Der anvendes fire fremstillingsmetoder til at lave planteekstrakter: Fermentering, varmt udtræk (80° C), afkog (100° C) og koldt udtræk i vand eller olie. Hver fremstillingsmetode kan noget forskelligt afhængig af ekstraktens formål. Enkelte planter kan sågar virke forskelligt afhængig af, hvilken metode der anvendes. Eksempelvis virker fermenteret brændenældevand plantestimulerende – sprøjtet på plantens blade vil den forbedre fotosyntesen og stimulere væksten. Laver man et koldt udtræk af brændenældeblade og rødder, vil det virke som insekticid mod mider. Jeg har mest koncentreret mig om de fermenterede planteekstrakter, da de understøtter min filosofi om forebyggelse frem for helbredelse.

Vil du være med?

Som tidligere nævnt, er denne artikel en introduktion til et stort univers. At arbejde med planteekstrakter er opmærksomhedskrævende. Det kræver en omhyggelig registrering af de mange parametre, som afgør hvor, hvornår og hvor meget, der skal anvendes. Denne registrering er vigtig, hvis andre skal kunne få glæde af de erfaringer, som høstes. Samtidig er dette indgangen til en spændende viden, som er blevet »glemt« i snart 100 år, og som kan vise sig igen at blive vigtig viden.

Meget af det materiale, jeg har fundet frem til, er på fransk. Der findes også materiale på tysk og nok også på flere andre sprog. Meget skal oversættes og diskuteres. Klimaet i Danmark er ikke det samme som i Frankrig, og dette har sandsynligvis betydning for, hvordan ekstrakterne virker. Opskrifterne skal måske justeres, eller nye planter anvendes.

Synes du, at dette emne er spændende, kan du kontakte mig på info@havelab.dk

læs artiklen i Praktisk Økologi her

for flere indlæg om Planteekstrakter, klik her