Fermenteret skovbrynsbund – En biostimulans. Om selv at dyrke hjemmehørende EM (effektive mikroorganismer).

Dette indlæg handler om at lave sin egen jordforbedrende bio-stimulans, vha. lokale ressourcer og lokale mikroorganismer.

Hvad er EM?

EM er en sammensætning af udvalgte mælkesyrebakterier, gær og fotosyntesebakterier.
Det helt unikke ved EM er, at det understøtter den symbiose som opstår mellem planter og bestemte typer af mikroorganismer (MO). Det medfører at planterne får en lang bedre udnyttelse af den næring som er til rådighed, og nemmere kan opbygge et stærkt immunforsvar.

Hvad er Fermenteret skovbrynsbund?

Fermenteret skovbrynsbund (FS) er en “fattigmands” jordforbedrende produkt lavet efter samme principper som EM. Den består af lokalt tilgængelige restprodukter fra fødevareproduktioner og lokalt indsamlede og udvalgte skovbundsdel.
Det er en fermentering, dvs. en omsætningsproces som foregår uden ilt, en anaerobe omsætningsproces.
Ingredienserne er: Klid, melasse, valle og den indsamlede skovbundsbund.

Den historiske baggrund: Fra Japan til Mellemamerika, til Frankrig og nu til Danmark

Et gennembrug i anvendelsen af ​​mikroorganismeteknologi til landbruget, blev udviklet i 80’erne af en japaner, Dr. Teruo Higa, under navnet EM (effektive mikroorganismer). Dette skete parallelt med en stigende forskning om mikrolivets betydning for jordfrugtbarheden. EM blev hurtigt til et kommercielt produkt, udviklet og fremstillet i laboratorier under forskellige navne og licenser.

I 80 erne, rejste Dr. Teruo Higa til Mellemamerika og indgik et samarbejde med lokale jordbrugsorganisationer, med det formål at overføre EM viden til lokale forhold. Mellemamerikanske lande har mange mindre jordbrug og derfor var interessen, om at finde frem til en EM fremstilling udenom en industriel produktion, stor. Det nødvendige mikroliv blev søgt tilgængeligt lokalt.
Det lykkedes at finde vigtige mikroorganismer i rigt og uberørt bjergområder og det gav navnet til den mellemamerikanske variant af EM, nemlig: “Microorganismos de Montana” (MM) (Mikroorganismer fra bjergene).

Et samarbejde mellem en fransk forening “Terre et humanisme” (Jord og humanisme) og cubanske bønder resulterede i slutning af 00 erne i at metoden kom til Frankrig. Den fik navnet “Litière forestière fermentée” (Fermenteret skovbrynsbund). Navnet blev valgt, fordi det foreholder sig således, at nogle af de vigtige MO (i den tempererede zone som både Danmark og Frankrig er en del af) findes i skovbrynet, overgangen mellem eng og skov, derfra navnet “Skovbrynsbund”

I 2021 udgav “Terre et Humanisme” bogen “Manuel de la litière forestière fermentée” (Håndbog om den fermenterede skovbrynsbund), med et forord af Marc Dufumier, agronom og professor ved AgroParisTech.

En voksende interesse

Siden 2013, er der foretaget utællelige forsøg og indsamlet erfaringer, ikke kun i Frankrig men også i Mellemamerika, og de mange positive tilbagemeldinger, har skabt en stigende interesse, ikke mindst fordi metoden forsat bliver udviklet i de enkelte geografiske områder.

Her ser i et enkelt billede fra videolink (fransk talende). Det viser en foreløbig liste over diverse MO, patogene og ikke patogene og deres forekomst i prøver med og uden “Microorganismos de Montana”

Ingrediensernes betydning

  • Klid (langsomt nedbrydelige kulstofmolekyler: næring til MO)
  • Melasse (sukker, hurtigt nedbrydelige kulstofmolekyler: energi til MO)
  • Valle (Kilde til mælkesyrebakterier)
  • Indsamlede skovbundsbund (Svampespore (mycellium), bakterier, m.fl.)
  • Vand
  • Og selvfølgeligt, milliarder og atter milliarder af lokale mikrober fra luften og fra alt det som kommer i berøring med præparationen (bakterier, gærceller, m.l.)

Fremstillingsmetoden

Metoden består af 2 trin: en fast og en flydende fermentering

Indsamling af skovbundsmateriale

En vigtig andel af den samlede proces er indsamling af skovbundsmaterialet. Det er det, som bestemmer kvaliteten (mangfoldigheden af MO) af fermenteringen og som senere vil blive overført til jorden og til planterne.

Den faste fermentering

Den faste fermentering er den holdbare del, dvs. at når fermenteringen er færdig, vil den kunne opbevares i længere tid (et år), så længe den holdes iltfrit. Den kan bruges i sin nuværende form som en del af en “Bokashi fermentering” eller som udgangspunkt for den flydende fermentering.
Alt det udstyr som bruges til at fremstille fermenteringen, skal være rent for jord og andet organisk, den må hellere ikke indeholde sæberester eller lignende. En god praksis er at skolde udstyret umiddelbart inden det anvendes
Den faste fermentering er vellykket, hvis den lugter godt, syrligt-sødt og har en pH-værdi på mellem 3,5 og 4,2.

Den flydende fermentering

Den flydende fermentering gør anvendelsen af FS nemmere. Den flydende væske kan enten sprøjtes på jorden eller planterne, eller blandes i vandkanden. Processen er grundlæggende den samme som med den faste fermentering, dog noget kortere i tid (maks. en uge) men med samme kontrolmulighed (duft og pH). Opbevaringen sker i luftfri beholdere (plastdunke, bag in boks) som opbevares mørkt og køligt. Holdbarheden er også kortere, 3-6 måneder, ikke fordi den bliver “dårlig” men fordi virkningen bliver svagere med tiden (MO spiser det som er tilgængeligt og som følge deraf bliver deres antal lavere).

Opskrift
Trin 1

SkovbrynsbundHvedeklid
Valle
Mælk
Melasse Honning (Sukker)Kildevand RegnvandSpand med hermetisk lukning
12 kg16 kg4 l4 l
(1,6 kg. Der er flere kulhydrater i sukker, derfor de reducerede mængder)
5-20 l
(knytnæve-prøven)
60 l
6 kg8 kg2 l
2l (0,8 kg)2,5 – 10 l30 l

Anaerobe fermentering i ca. 1 måned ved 25 grader.
pH 3,5 – 4,2

Trin 2

FSevt. Valle/mælkMelasse (sukker)Kildevand/regnvand
3 kg3 l3 kg (1,2 kg)55-58 l60 l
500 g500 g500 g (200 g)9-9,510 l

Fermentering 2 døgn ved 25 grader og 5 døgn ved 15-20 grader.
Sies og opbevares mørkt og køligt i iltfrie beholdere
pH 3,5 – 4,2

Anvendelse / Forbrug / hyppighed

DyrkningFS:
antal liter/ha
% fortyndingHyppighed
Grøntsager402 – 10 %4 – 15 dage
Planteavl201 – 5 %15 – 60 dage
Frugt302 – 10 %30 – 60 dage
Jordforbedring5 – 100 afhængigt af jordens tilstand5 %
Stauder103 %30 – 60 dage

Udvalgte links

Den franske LiFoFer (Litière forestière fermentée) Facebook gruppe, flere små videoer, du kan slå “oversættelse” til og få det meste af det i en forståelig dansk 🙂

https://www.rezomes.com/litiere-forestiere

https://www.jica.go.jp/Resource/project/elsalvador/0603028/pdf/production/vegetable_04.pdf

https://www.facebook.com/groups/251807778729738

https://www.cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2021/la-litiere-forestiere-fermentee-fertilisant-utilise-en-agroecologie

https://www.terre-net.fr/solutions-techniques/article/225576/la-litiere-forestiere-fermentee-pour-ameliorer-la-vie-des-sols