Mikroliv

(side under opbygning)

Enkelte facts om havens mikroorganismer :

En teskefuld jord indeholder flere mikroorganismer end der er mennesker på jorden og i en sund jord findes der ca. 2 kg. bakterier/m2 og 2 kg mikrosvampe/m2.

Mikroorganismer kan deles op i 3 hovedtyper :

  • De positive, ca. 10 %. Det er dem vi helst vil have i vores havejord. De sørger for at vores planter har det godt, de er gode til at omdanne materiale til antioxidanter.
  • De negative, ca. 10 %. Det er er dem vi ikke vil have, det er de sygdomsfremkaldende
  • Medløberne, ca. 80 %. De agere enten som den ene eller den anden, afhængigt af hvem er fleste.

Det er derfor en god ide at støtte om de positive. Det er sådan set det vi gør når vi laver en surdej eller en gærstarter i ølbrygning. Det er også det vi gør når vi laver en “god” kompost. Vi sikrer et overtal af de “gode” mikroorganismer, de får en god start, får medløberne med sig og på den måde holder de sygdomsfremkaldende nede.

Mikroorganismernes betydning (kort fortalt) :

  • De gør næringsstoffer tilgængelige for planter. Ved fotosyntesen, producerer planterne sukker. Noget af dette sukker bliver til næring for mikroorganismerne. Til gengæld for det, omsætter mikroorganismerne de organiske næringsstoffer i jorden til uorganiske næringsstoffer tilgængelige for planterne. Dette symbiotiske forhold gør det nemmere for planterne at optage vand og næring, og hermed holde sig sundere.
  • De “gode” mikroorganismer holder også de sygdomsfremkaldende mikroorganismer væk (bestemte mikroorganismer kan endda producere antibiotika)
  • Der findes også “gode” mikroorganismer som kan bevæge sig så meget at de kan flytte jordpartikler lodret op og ned i jordlagene, og på den måde være med til at sikre planterne adgang til vigtige næringsstoffer.

Hvor findes de ?

De findes overalt, i jorden, på planternes blade.

De findes i hobetal i kompost, i fermenterede ekstrakter og i kompost-te. Disse 3 steder, sikrer vi dem gunstige forhold til at formere sig, så vores planter kan vokse sig sunde, velsmagende og flotte. Vi sikrer dem også gunstige forhold, når vi sørger for at dække jorden til med grøngødning eller brundække (se jordforbedring).

Vi passer også godt på dem ved at bearbejde jorden så lidt og let som muligt uden gravning og fræsning.

Se flere indlæg om mikroorganismer her