Krummestruktur. En vigtig sag.

Krummestruktur, hvad er det?

En jords krummestruktur er udtryk for et aktivt organisk liv i jorden. Der er 3 forhold som skal være gældende:

  • Der skal være kolloider tilstede. Kolloider er ler og humus. De agerer som en slags husblas, dvs. de er gode til at optage vand, til at klistre og til at tørre ud. Vi kender det fra ler. Det samme gør sig gældende for humus men med den forskelle at humus er sort. Det ideelle jord indeholder 5-10% humus og 10-20% ler.

  • Der skal være råjord (det oprindelige jord) og organisk stof som føde til mikroorganismer og regnorme.

  • Der skal være liv, mikro- og makroliv. Det er dyrs ekskrementer, regnorme, m.fl., som samt med bakterierne danner en slags lim sammen med kolloiderne, som kan modstå slagregn, dvs. en lim som er super god til at holde på fugten i jorden og til at holde på næringstofferne til glæde for planterne.

    I en god krummestruktur vil der også være 2 slags porer: små og store porer. De store porer mellem krummerne sikrer at vandet og luften kan cirkulere mens de små porer holder på fugt.

Hvordan vedligeholder jeg en god krummestruktur ?

  • Hold gang i levende planter helst hele året rundt,

  • Fjern ikke de fine små rødder fra de høstede afgrøder – de stabiliserer krummestrukturen

  • Tilfør organisk materiale til jorden.

Vi må huske på, at hver gang vi høster afgrøder, fjerner vi næringsstoffer fra jorden. Det skaber et underskud af disse næringsstoffer. Det vil efterhånden betyde et reduceret dyreliv og færre tilgængelige næringsstoffer til planterne.
Derfor tilfører jeg kompost, dyrker grøngødning og lægger visne blade på den bare jord.
Det er også derfor jeg ikke graver/pløjer jorden. Mikro- og makroorganismerne skal forstyrres så lidt muligt i deres arbejde. Det er jo dem som laver den gode humus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.