3-årige forsøg med planteekstrakter (Plejeplan)

Denne plejeplan kan anvendes til mindre køkkenhaver.
Baggrundsviden for brug af planteekstrakter til jordforbedring kan du læse her

Tidligt forår:

Når jordtemperaturen er 3–5° C, tilføres kvælstofholdig gødning sammen med omsat kompost.

Forår/tidlig sommer:

Når jordtemperaturen er 8° C, sprøjtes et afkog af padderok tre gange med en uges mellemrum om aftenen. I sollys kan kiselindholdet i padderok svide planten.
Mængde: 1 dl til 1 l regnvand per 100 m2.

Når jordtemperaturen er 12° C, sprøjtes FPE (Fermenteret PlanteEkstrakt) af brændenælde på jorden eller på de unge spirer eller spæde blade med 14 dages mellemrum (samme koncentration som ved padderok) frem til juni. Der må ikke tilføres lettilgængeligt kvælstof (dyre- og kraftig plantegødning) før juli. Der kan evt. tilføres kompost. Den tilførte gødning vil, sammen med de høje temperaturer, give planten en kraftig vækst, men samtidigt gøre planten sårbar for angreb. En plante kan ikke vokse og beskytte sig samtidig.

Sommer:

Der sprøjtes FPE af brændenælde og kulsukker hver 14. dag på blade om morgenen eller på jorden om aftenen afhængig af afgrøde (eks. salat på jorden og kartofler på blade). Mængde: 1 dl FPE af hver slags til 1 l regnvand per 100 m2. Der sprøjtes ikke i tørre perioder, medmindre der vandes først. Planten vil have svært ved at optage FPE, fordi plantens blade er i dvale, og den uudnyttede næring i ekstraktet vil tiltrække skadedyr.

I det hele taget skal der i stressperioder (omplantning, tørke, mm.), ventes til stressårsagen er fjernet, før der igen tilføres FPE. I tilfælde af angreb af sygdom eller skadedyr anvendes andre typer ekstrakter.

Tidligt efterår:

Bede med grønt eller brunt jorddække sprøjtes hver 3. uge med FPE lige dele brændenælde og kulsukker, indtil jordtemperaturen er under 12° C. Mæng- de: 1 dl FPE af hver slags til 1 l regnvand per 100 m2.

Find opskrift på fermenteret planteekstrakt (her)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.