Rådgivning

dufte til kordRådgivning til den private haveejer, fælles- og skolehaver.

Den viden som formidles her, på Mit havelaboratorium, er lavt teknologisk og nem at praktisere.
Rådgivningen tager sit udgangspunktet i en dyrkning uden kunstgødning eller gift i jorden.

Jordfrugtbarhed

Jordfrugtbarhed er det centrale begreb, dvs. der tilstræbes en høj grad af mikro- og makroliv i jorden.

Analysen af jordstykkets tilstand

Det jordanalyseværktøj jeg bruger, er en aflæsning af de tilstedeværende ukrudtsplanter (bio-indikatorplanter), kombineret med den udleverede viden om jordstykkets historik (jordtype, bearbejdning, afgrøde, tilsætning) og de seneste vejrforhold.

Fremtidig strategi

Den fremtidige strategi lægges sammen med kunden. Der tages hensyn til de fysiske, mekaniske og økonomiske nuværende forhold og fremtidige forventninger.

Pris

Det er svært at præsentere en bestem pris. Ydelsen kan være så forskellig. Det nemmeste er at tage kontakt enten per mail eller mobil.