Bio-indikatorplanter – Jordanalyse af et kålbed

[box style=”1″][googlefont font=”Sanchez” size=”14px”]Kort om bio-indikatorplanter og deres anvendelse som jordanalyseværktøj.
Der ligger mellem 2000 og 4000 frø gemt på 1 m2 jord, nogle af dem har ligget i jorden i 100 år, måske længere. De venter på de rigtige forhold som kan vække dem af deres dvale. De frø vi tæller om her, er frø af de spontane vildt voksende planter, dem vi, i dagligsprog, kalder for ukrudt. At kende det specifikke miljø, som er afgørende for ophævelse af frøets dvale, er vigtig viden. Det kan give vigtige oplysninger om den jord planten vokser i. Det kunne være pH-værdien, indholdet af kvælstof, af organisk materiale, m.f., derfor kalder vi dem for bio-indikatorplanter.
Du kan læse mere om baggrunden, metoden, m.m. her
[/googlefont][/box]

De sidste par år har jeg haft et bed med 3 eksemplarer af det flerårige kål: Chou Daubenton. En skøn plante, som generøs giver de skønneste blade i det tidlige forår og bliver ved med det det meste af året, og så er den flereårige. Desværre gik de til alle 3, efter 3 års tro tjeneste. Kålstokkene rådnede.

Jeg valgte, ikke at gøre noget ved bedet, for senere bedre at kunne registrere de spontane vilde voksende planter som vil komme frem.
Det er det dette indlæg handler om.
Hvad kan disse planter fortælle mig om dette stykke jords tilstand?

[box style=”1″][googlefont font=”Sanchez” size=”14px”]Kort om registreringsskemaet.
Registreringsskemaet er opbygget på baggrund af de mange parametre som betegner de vilkår som afgør hvordan og hvornår et frø vækkes af dvalen. Plantenavne på registreringsarken er både på latin og på dansk. De latinske navne sikrer at planterne registreres “rigtigt” og at de ikke forveksles pga. forskellige lokale benævnelser. Parametrene gør arken noget sværere tilgængeligt. Jeg har selv måtte sætte mig ind i mange nye begreber, men det er nu min erfaring at det er et godt værktøj som virker. Kommentarerne nederst på arken skulle gerne gøre analysen mere anskuelig. Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål. Jeg holder også workshop/oplæg om emnet.[/googlefont][/box]

Den videre analyse kan du læse her : Registreringsark-Daubenton

Yderligere informationer om analysemetoden og de forskellige parametre kan du  læse nederst på siden her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.