Ukrudt i hønsegården

Fra ukrudt til bioindikatorplanter

Formål med indlægget

At sammenligne den viden jeg har om jorden i hønsegården med den viden jeg får ved at aflæse hønsegårdens ukrudt som bioindikatorplanter.

Om jorden i hønsegården

4 hønse i en hønsegården på ca. 60 m2, giver i det lange løb en alt for stor tilførsel af N,P og K-gødning selv om jeg prøver at afhjælpe problemet med regelmæssigt at tilføre kulstof (halm, hø, m.m.).
Et andet problem er at jorden sjældent bliver løsnet i overfladen og derfor må den betragtes som kompakt (hønsenes daglig trampen samt min daglig pasning).
Dvs. jorden er overgødet, kompakt og hermed uden meget aerobe omsætning.

Registreringsskema

https://www.bioindikatorplanter.dk/wp-content/uploads/2020/07/Registreringsark-honsegaarden.pdf
(for større skemaet, klik på linket)

Analyse af skemaet

De røde tal på den nederste linje (for at vide mere om metoden og fremgangsmåden klik her) viser de største afvigelser fra middeltallet.
Det højeste tal (10) fortæller os at det øverste lag mangler luft/ilt. Det er ikke en overraskelse. Den daglige kompaktering kombineret med en voldsom tilførsel af N er en sikker opskrift for iltfattigt jord . Fik jorden ikke jævnligt tilført kulstof, vil der danne sig blågrønne pletter som er typisk for sump/slam områder. Dette underbygges af at der også dannes nitrit, dog i mindre grad takket være tilførslen af det C-holdige materiale.
De andre tal fortæller at der er rigeligt med mineraler og organisk materiale både C og N, og at der sker en fossilering af C (utilstrækkeligt med ilt til en aerobe omsætning, C omdannes til ikke plantetilgængeligt C).

Konklusion

De tal vi kan aflæse på skemaet er i fin overenstemmelse med den forventning jeg havde til jordens tilstand i hønsegården.
Den fremtidige strategi kunne være en noget større tilførsel af C-holdigt materiale og evt. løsne det øverste lag noget oftere, især i de varme måneder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.